top of page

Świadczymy usługi dla składających wnioski o wizę we wszystkich kategoriach zgodnie z brytyjskim prawem imigracyjnym: 

  

Imigracja biznesowa 

  

Migranci o wysokiej wartości: 

Globalne talenty 

Innowatorzy 

Nowo powstałe firmy 

Wyłączni przedstawiciele firm międzynarodowych 

Przedsiębiorcy przedłużający działalność biznesową 

Inwestorzy 

  

 

Licencje sponsorskie dla pracodawców: 

Licencja dla Wykwalifikowanych Pracowników 

Transfery wewnątrz firmy 

T2 - Ministrowie religii  

T2 - Sportowcy 

Pracownicy sponsorowani 

  

Instytucje edukacyjne: 

Sponsorowanie uniwersytetów, międzynarodowych kolegiów i szkół niezależnych 

Studenci dorośli i dzieci 

Edukacja Krótkoterminowa (język angielski) 

  

T5 - Mobilność młodzieży 

T5 - Pracownicy tymczasowi 

  

Turecka wiza pracownicza 

  

Status osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej dla obywateli UE 

Członkowie rodzin z EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) 

  

Prawo do pracy - porady dla pracodawców 

  

Osoby odwiedzające (w sprawach rodzinnych i biznesowych) 

  

Małżonkowie i dzieci 

Dorośli krewni pozostający na utrzymaniu 

  

Uchodźcy i prawa człowieka 

  

Wnioski dyskrecjonalne 

Zezwolenia na pobyt na czas nieokreślony (ILR) 

Obywatelstwo brytyjskie 

Pozwolenia na wjazd (wiza) 

Przedłużenia pozwolenia na pobyt (Leave to Remain) 

  

Weryfiacje administracyjne 

Apelacje do Trybunałów Imigracyjnych (Immigration Tribunals) 

Weryfikacje sądowe 

Apelacje od wyroku kar cywilnych za zatrudnianie nielegalnych pracowników 

Wnioski o zwolnienie za kaucją (osoby zatrzymane) 

  

   

ODWOŁANIA I WERYFIKACJE 

Jeśli Państwa wniosek został odrzucony na podstawie paragrafu prawa imigracyjnego, jeżeli mają Państwo prawo do weryfikacji administracyjnej lub jeżeli decyzja pociąga za sobą prawo do odwołania się do sędziego imigracyjnego (sprawy przyznania azylu lub łamania praw człowieka), możemy Państwu w tych procedurach pomóc. Jako radcy prawni możemy również składać wnioski o weryfikację sądową, angażując najbardziej kompetentnych i wyspecjalizowanych adwokatów imigracyjnych. 

​ 

  

POZOSTAŁE KATEGORIE WNIOSKÓW 

Możemy Panstwu pomóc z wieloma innymi wnioskami imigracyjnymi, które nie zostały tutaj wymienione. Są to wszystkie wnioski podlegajace przepisom imigracyjnym UE oraz polityce dyskrecjonalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office), a także wnioski dotyczące kwestii łamania praw człowieka i prawa do azylu politycznego. 

bottom of page